لوگو اطلس

فلسفه طراحی لوگو اطلس را به اختصار در زیر شرح داده ایم تا مبنای شناخت برند اطلس به عنوان اولین داده های دریافتی از این علامت تجاری باشد. همچنین توجه داشته باشید که فایل لوگو از طریق همین صفحه در دسترس و قابل بارگیری است. با درک اهمیت هویت بصری و احترام به سلیقه دیداری مخاطبانمان، بر آن شدیم تا لوگو اطلس (نشان تجاری اطلس) را با تکیه و تاکید بر این دیدگاه ها طراحی کنیم.

طراحی لوگو اطلس

در طراحی لوگو اطلس، انطباق بر نسبت طلایی فیبوناچی مد نظر قرار گرفته است و ثبات در جایگیری لوگو روی زمینه، برخاسته از پایبندی به این نسبت فیبوناچی است. از لحاظ فرم، فرم دایره را برگزیدیم تا بازتاب دهنده مفهوم اتحاد، مشارکت و فراگیر بودن باشد. با توجه به زمینه فعالیت اطلس، برای ما مهم بود تا به نحوی این ویژگی ها را در دل تصویر بیان کنیم. رنگ ها در رنگبندی لوگو اطلس به نحوی گزینش شده اند تا نشان از راحتی تعامل کاربر با آن داشته باشند. به عنوان مثال، رنگ اصلی، بنفش به عنوان نماد اعتماد و یا رنگ زرد کادمیوم به عنوان نماد شفافیت که البته از ویژگی های سازمانی اطلس است، انتخاب شده اند.

نوشته لوگو اطلس

در بخش تایپ (نوشته) لوگو اطلس، هم از زبان انگلیسی با توجه به ماهیت بین المللی کسب و کار و هم از زبان فارسی به جهت ارائه خدمات بومی سازی شده به ایرانیان، بهره گرفته شده است. در بخش انگلیسی، با الهام از زبان لیت یا لیت اسپیک که یک زبان سمبلیک و مبتنی بر جابجایی حروف لاتین با برخی علامت هاست، به جای حرف ال از عدد شماره 1 که تداعی گر برتری و منحصر به فرد بودن است بهره برده شده.

دانلود برند بوک و لوگو اطلس